Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników:
 

 

  • Gmina Bielsko-Biała (97,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki)
  • TAURON Ciepło Sp. z o.o. (2,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki)