Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników:
 

 

  • Gmina Bielsko-Biała (97,92% udziału w kapitale zakładowym Spółki)
  • TAURON Ciepło Sp. z o.o. (2,08% udziału w kapitale zakładowym Spółki)