Wyniki finansowe

 

Strata netto za 2019 r.  - 2 246 828,61 zł.