Regulacje prawne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)

 

  Pobierz

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego 2007 r. Nr. 16 poz. 92)

  Pobierz

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)

  Pobierz