Zarząd

Zarząd Spółki:


 

 Waldemar Jędrusiński      Prezes Zarządu
 

 Andrzej Listowski                Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych