Pomoc publiczna

Pomoc publiczna de minimis udzielona w 2019 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
       •  249 375,00 zł  (58 405,74 Euro)