Taryfa dla ciepła

 

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.10.2020 r.

zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 sierpnia 2020 r. Nr OKA.4210.27.2020.JAd; opublikowana jest w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło nr 221 z dnia 18.08.2020 r.

 

   Pobierz

Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.06.2020 r.

zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 kwietnia 2020 r. Nr OKA.4210.18.2020.AZa;

opublikowana jest w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 84/2020.

     Pobierz

                                                                                                                                                                                                             

Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.01.2020 r.
zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 listopada 2019 r. Nr OKA.4210.63.2019.AZa;

opublikowana jest w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło  z dnia 21 listopada 2019 r. nr 294.

                                                                                                                                                                                                           

  Pobierz


                                                                                                                                                                                                                 

Taryfa dla ciepła  obowiązująca od 01.10.2019 r.
zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 09 sierpnia 2019 r. Nr OKA.4210.26.2019.AZa;

opublikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2019 r. pod  poz. 5638.

                                                                                                                                                                                                           

  Pobierz