Kapitał zakładowy

Dane na dzień 31.12.2020 r.:

Gmina Bielsko-Biała –
53.944 udziały        (97,93 %)

TAURON Ciepło Sp. z o.o. – 1.140 udziały    (2,07 %)