Aktywa i pasywa

Stan na dzień 31.12.2017 r.:

 

Aktywa trwałe - 123 480 137,75 zł

Aktywa obrotowe - 33 777 216,01 zł

Kapitał własny - 113 071 149,06 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 44 186 204,70 zł