Aktywa i pasywa

Stan na dzień 31.12.2018 r.:

 

Aktywa trwałe - 129 098 109,68 zł

Aktywa obrotowe - 33 068 801,87 zł

Kapitał własny - 114 055 130,61 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 48 111 780,94 zł