Aktywa i pasywa

Stan na dzień 31.12.2019 r.:

 

Aktywa trwałe - 133 160 611,23 zł

Aktywa obrotowe - 22 295 200,08 zł

Kapitał własny - 111 373 121,59 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 44 082 689,72 zł