Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza:
 

  • Mieczysław Kryjak - przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Smolińska - zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Brejdak - członek Rady Nadzorczej
  • Magdalena Kóska - Wolny - sekretarz Rady Nadzorczej