Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza:
 

  • Zbigniew Michniowski - przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Janusz Podsiadlik - zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Smolińska - członek Rady Nadzorczej
  • Marek Handzlik - sekretarz Rady Nadzorczej