Niepodlegające ustawie Pzp


Zamówienia publiczne niepodlegające ustawie Pzp
Lp. Nr. postępowania Tytuł Status Termin skladania ofert
1. ZNP/RI/004/2021 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN80/180 – 50/140mm do budynku mieszkalno-usługowego przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 61 w Bielsku-Białej W toku 27.01.2021
2. ZNP/RI/002/21 Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód technologicznych i wód opadowych z istniejącej komory ciepłowniczej KSW9-8 do cieku wodnego bez nazwy w rejonie ul. Bukowej w Bielsku-Białej. W toku 27.01.2021
3. ZNP/RI/058/20 Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód technologicznych z istniejącej komory KSW29a1 do rzeki Wapienica w rejonie ul. Tadeusza Regera w Bielsku-Białej. Rozstrzygnięty 17.12.2020
4. ZNP/RI/056/20 Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód technologicznych i wód opadowych z istniejącej komory ciepłowniczej KSW10 do cieku wodnego bez nazwy w rejonie ul. Wodnej w Bielsku-Białej. Rozstrzygnięty 10.12.2020
5. ZNP/RI/053/2020 Budowa przyłączy ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych 2 x DN 40/125mm do budynku przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 oraz do budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Romana Dmowskiego 12 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 02.10.2020
6. ZNP/RI/051/2020 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2xDN80/180-50/140mm do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sarni Stok 62, 64, 66 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 10.09.2020
7. ZNP/RI/050/2020 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN40/125 – 32/125mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czechowickiej 29 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 31.08.2020
8. ZNP/RI/048/20 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia komory ciepłowniczej KN22-1 w rejonie ul. Romualda Traugutta do potoku Starobielskiego w Bielsku-Białej wraz z wykonaniem operatu wodnoprawnego na wykonanie wylotu i odprowadzenie wód technologicznych i wód opadowych z komory ciepłowniczej KN22-1 w rejonie ul. Romualda Traugutta do potoku Starobielskiego w Bielsku-Białej. Rozstrzygnięty 01.09.2020
9. ZNP/RI/047/20 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2xDN40/125mm do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej. Rozstrzygnięty 21.08.2020
10. ZNP/RI/046/20 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN65/160-40/125 mm do budynku biurowego na działce nr 6875/2 przy ul. Teodora Tomasza Jeża w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 17.08.2020
11. ZNP/RI/044/20 Uciepłownienie centrum miasta Bielska-Białej. Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2xDN100/225 – 40/125mm od punktu PN-5-7B1 w rejonie ul. Bohaterów Warszawy do budynków przy Placu Fabrycznym 2,3; ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 4,6; ul. Cechowej 3; ul.11 Listopada 3,4,5,7; ul. Norberta Barlickiego 1,3,4,7 w Bielsku-Białej. Rozstrzygnięty 17.08.2020
12. ZNP/RI/042/2020 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 80/180 – 65/160 mm do budynku hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym przy ul. ks. Józefa Londzina 115 w Bielsku-Białej oraz przebudowa istniejącej sieci cieplnej na rurociągi preizolowane 2 x DN 100/200 mm od punktu PSW-39c1 do punktu PSW-39c3 w rejonie ul. Strażackiej – ul. Świt w Bielsku-Białej. Rozstrzygnięty 10.08.2020
13. ZNP/RI/040/2020 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN40/125mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 39/5 przy ul.Zapłocie Duże w Bielsku-Białej. Rozstrzygnięty 31.07.2020
14. ZNP/RI/037/2020 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia komory ciepłowniczej KN22-1 w rejonie ul. Romualda Traugutta w Bielsku-Białej wraz z wykonaniem operatu wodnoprawnego oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Unieważniony 21.07.2020
15. ZNP/RI/036/2020 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2xDN80/160 – 65/140mm w rejonie ul. Osadniczej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 10.07.2020
16. ZNP/RI/034/2020 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2xDN100/225-50/140 mm od komory KN30 przy ul. Adama Asnyka do budowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Listopadowej 99, 101 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 06.07.2020
17. ZNP/RI/031/2020 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN200/355-150/2880mm do budynku hali magazynowo – produkcyjnej przy ul. Szklanej w Bielsku-Białej. Rozstrzygnięty 03.06.2020
18. ZNP/ RI/028/2020 Dostawa zasobników ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej do P.K. „Therma” Sp. z o.o. Rozstrzygnięty 26.05.2020
19. ZNP/Ri/021/2020 Sukcesywna dostawa oleju napędowego do magazynu stacji paliw PK Therma Sp. z o.o. Rozstrzygnięty 05.05.2020
20. ZNP/RI/019/2020 Dostawa armatury stalowej i naczyń przeponowych do P.K. „Therma” Sp. z o.o. Rozstrzygnięty 15.04.2020
21. ZNP/RI/018/2020 Dostawa armatury stalowej i naczyń przeponowych do P.K. „Therma” Sp. z o.o. Zamknięty 06.04.2020
22. ZNP/RI/007 /2020 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2xDN65/160 – 50/140mm do budynków hotelowych C i D w rejonie Alei Armii Krajowej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 14.02.2020
23. ZNP/RI/084 /19 Wykonanie okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego elementów obiektów ciepłowniczych liniowych (sieci ciepłownicze wysokoparametrowe) P.K. „Therma” Sp. z o.o. Rozstrzygnięty 10.01.2020
24. ZNP/RI/080 /19 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN50/140mm - 40/125mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zwierzynieckiej (dz. nr 95/10) w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 28.11.2019
25. ZNP/RI/077/19 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 100/225 mm do budynku biurowo – usługowego przy ul. Dworkowej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 08.11.2019
26. ZNP/RI/071/2019 Przebudowa odwodnienia sieci ciepłowniczej do rzeki Białej oraz remont obudowy punktu stałego PS30 sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Komorowickiej w Bielsku-Białej Unieważniony 17.10.2019
27. ZNP/RI/069/2019 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 65/160 - 50/140 mm do budynku handlowo - usługowego przy ul. Partyzantów 63 (dz. nr 3224/2) w Bielsku-Białej. Rozstrzygnięty 30.09.2019
28. ZNP/RI/068/2019 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN50/140mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 19.09.2019
29. ZNP/RI/067 /19 Budowę przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 50/140 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. prof. dr. Mieczysława Michałowicza w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 10.09.2019
30. ZNP/RI/066 /19 Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN 500/630 – 80/160 mm od komory KN18 przy ul.Piekarskiej do punktu PN-18a przy ul. Komorowickiej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 12.09.2019
31. ZNP/RI/058 /19 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 40/125 mm do budynku dawnej Patomorfologii Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 05.08.2019
32. ZNP/RI/056 /19 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 100/225 mm do budynku hali magazynowo-produkcyjnej przy ul. Świt w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 31.07.2019
33. ZNP/RI/049 /2019 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 150/280 mm od SW-404 przy ul. Łagodnej 17 do komory KR4-28 przy ul. Osadniczej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 15.07.2019
34. ZNP/RI/045 /2019 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 200/355 - 100/225 mm do budynku hali magazynowo - logistycznej w rejonie ul. Szklanej w Bielsku-Białej - na odcinku od włączenia OD-1 do załomu Z-25 Unieważniony 09.07.2019
35. ZNP/RI/041/2019 Demontaż nieczynnych odcinków rurociągu parowego 1 x DN 500 mm w rejonie ul. Leszczyńskiej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 01.07.2019
36. ZNP/RI/042/2019 Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN 350/500 mm od punktu PM-34-1 do komory KN35 w rejonie ul. Słonecznej w Bielsku-Białej. Unieważniony 24.06.2019
37. ZNP/RI/038/19 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 150/250 - 32/110 mm od SW-108 przy ul. Giewont 22 do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Giewont 6, ul. Doliny Miętusiej 8,11,15 oraz obiektu SW-105 przy ul. Doliny Miętusiej 17 w Bielsku-Białej” Rozstrzygnięty 17.06.2019
38. ZNP/RI/035/19 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 80/180 - 40/125 mm do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Bliskiej w Bielsku-Białej". Rozstrzygnięty 11.06.2019
39. ZNP/RI/034/19 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 80/180–50/140mm do budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 2 i 3 przy ul. Zwierzynieckiej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 11.06.2019
40. ZNP/RI/031/2019 Dostawa zasobników ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej do P.K. "Therma" Sp. z o.o. Rozstrzygnięty 20.05.2019
41. ZNP/RI/030/19 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 125/250 – 50/140 mm od komory KN22-12 do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sarni Stok w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 30.04.2019
42. ZNP/RI/009/19 Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej 2xDN200mm na odcinku od budynku SW-101 do komory KR1-17 w rejonie ul. Żyznej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 06.03.2019
43. ZNP/RI/092/2018 Dostawa armatury stalowej i naczyń przeponowych do PK Therma Sp. z o.o. Rozstrzygnięty 08.01.2019
44. ZNP/RI/091/2018 Dostawa pomp obiegowych i cyrkulacyjnych do P.K. Therma Sp. z o.o. Rozstrzygnięty 08.01.2019