Koncesje

Koncesje:

 

  • na wytwarzanie ciepła:

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie Nr WCC/75/161/U/3/98/AK z dnia 21 września 1998 r. z późniejszymi zmianami
 

  • na przesyłanie i dystrybucję ciepła:

Decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki w Warszawie Nr PCC/82/161/U/3/98/AK z dnia 21 września 1998 r. z późniejszymi zmianami
 

  • na obrót ciepłem:

Decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki w Warszawie Nr OCC/32/161/U/3/98/AK z dnia 21 września 1998 r. z późniejszymi zmianami

 

Ww. koncesje są ważne do dnia 30.09.2023 roku.