Archiwalne

Zamówienia publiczne podlegające ustawie Pzp - ARCHIWALNE
Lp. Nr. postępowania Tytuł Status Termin skladania ofert
1. KP/RI/004/18 Wymiana izolacji termicznej na rurociągach sieci napowietrznej od punktu PN14 do komory KN17 w rejonie ul. Legionów w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 26.07.2018
2. KP/RI/003/18 Wymiana izolacji termicznej na rurociągach sieci napowietrznej od punktu SN3 w rejonie ul. Akademii Umiejętności do granicy działki nr 270/11 w Bielsku-Białej. Rozstrzygnięty 26.07.2018
3. KP/RI/002/18 Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej na rurociągi preizolowane 2x Dn500/630 mm od komory KS5-6 przy ul. Żyznej do komory KS5-11 przy alei gen. Władysława Andersa wraz z przyłączem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 Rozstrzygnięty 19.06.2018
4. KP/RI/001/18 Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej od komory KE2-20 przy ul. Olszówka do punktu stałego przed komorą KE2-23 w rejonie ul. Długiej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 21.05.2018

Zamówienia publiczne niepodlegające ustawie Pzp - ARCHIWALNE
Lp. Nr. postępowania Tytuł Status Termin skladania ofert
1. ZNP/RI/089/18 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 50/140mm do budynku usługowo – magazynowego PROSPERPLAST przy ul. Partyzantów 61 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 28.11.2018
2. ZNP/RI/076/18 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN40/125mm do budynku usługowego przy ul.Wzgórze 14 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 05.10.2018
3. ZNP/RI/074/18 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 100/225 - 50/140 mm do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Urodzajnej – Juliana Tuwima w Bielsku-Białej. Rozstrzygnięty 08.10.2018
4. ZNP/RI/074/18 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN50/125mm do budynku hotelowo-handlowo-usługowego przy ul. Wzgórze 7 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 03.10.2018
5. ZNP/RI/072/18 Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 300/450 – 125/225 mm od komory PS28-17 do miejsca połączenia z istniejącą siecią kanałową w rejonie komory PS28-19 przy ul. Okrężnej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 01.10.2018
6. ZNP/RI/071/18 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN40/125mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stefana Batorego 11 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 19.09.2018
7. ZNP/RI/070/18 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN40/125mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Franciszka Kamińskiego 25 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 12.09.2018
8. ZNP/RI/069/18 Budowę przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN40/125mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stefana Czarnieckiego I w Bielsku-Białej. Rozstrzygnięty 10.09.2018
9. ZNP/RI/067/18 „Roboty remontowo – konserwacyjne kładki stalowej nad rzeką Białą wraz wymianą izolacji ciepłochronnej odcinka napowietrznej magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 600mm w rejonie ul. Stefanii Sempołowskiej w Bielsku-Białej” Rozstrzygnięty 10.09.2018
10. ZNP/RI/066/18 Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej kanałowej 2 x DN 200 mm na rurociągi preizolowane 2 x DN 300/450od punktu stałego w rejonie planowanego obiektu MERKURY do punktu PS-28-15 w rejonie ul. Sarni Stok w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 24.08.2018
11. ZNP/RI/061/18 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 65/160 - 50/140 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolumnowej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 10.08.2018
12. ZNP/RI/060/18 Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej kanałowej 2 x DN 200 mm na rurociągi preizolowane 2 x DN 300/450od punktu stałego w rejonie planowanego obiektu MERKURY do punktu PS-28-15 w rejonie ul. Sarni Stok w Bielsku-Białej Unieważniony 08.08.2018
13. ZNP/RI/059/18 Przebudowa istniejącej sieci cieplnej preizolowanej 2 x DN 100/225 mm kolidującej z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 1251/50, 1251/48 w rejonie ul. Starzyńskiego w Bielsku-Białej wraz z budową przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 50/140 mm Rozstrzygnięty 08.08.2018
14. ZNP/RI/053/18 Przebudowę istniejącej sieci cieplnej kanałowej 2xDN200mm na odcinku od budynku SW-101 do komory KR1-17 w rejonie ul. Żyznej w Bielsku-Białej. Unieważniony 26.07.2018
15. ZNP/RI/052/18 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN65/160-50/140mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mieszka I 36c w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 23.07.2018
16. ZNP/RI/044/18 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 200/355mm w rejonie ul. Akademii Umiejętności - Jutrzenki w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 16.07.2018
17. ZNP/RI/043/18 Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej 2xDN200mm na odcinku od budynku SW-101 do komory KR1-17 w rejonie ul.Żyznej w Bielsku-Białej Unieważniony 11.07.2018
18. ZNP/RI/042/18 1) „Roboty montażowe instalacji technologicznej przepompowni sieciowej w budynku SW-411 przy ul. Juliana Tuwima 56 w Bielsku- Białej” 2) „Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 xDN150/250mm dla zasilania osiedlowej przepompowni w budynku SW-411 przy ul. Juliana Tuwima 56 w Bielsku-Białej” Rozstrzygnięty 06.07.2018
19. ZNP/RI/040/18 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 200/315 - 65/140 mm od punktu PW-22-3 w kierunku punktu PW-22-3-1 przy ul. Filarowej w Bielsku-Białej” Rozstrzygnięty 29.06.2018
20. ZNP/RI/038/18 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 65/160 – 50/140 mm do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Bartniczej w Bielsku-Białej” Rozstrzygnięty 29.06.2018
21. ZNP/RI/036/18 „Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej 2 x DN 200 mm na odcinku od budynku SW-101 do komory KR1-17 w rejonie ul. Żyznej w Bielsku-Białej” Unieważniony 27.06.2018
22. ZNP/RI/033/18 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN65/160 mm w rejonie ul. Stażystów na terenie Osiedla Komorowice w Bielsku-Białej” Rozstrzygnięty 25.06.2018
23. ZNP/RI/031/18 „Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 65/160-50/140 mm do budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Zwierzynieckiej w Bielsku-Białej” Rozstrzygnięty 26.06.2018
24. ZNP/RI/027/18 „Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2xDN250/450mm od komory KSW9-4 przy ul.Akacjowej do komory KSW9-5 przy ul.Wiśniowej wraz z przyłączami ciepłowniczymi 2 x DN 65/160 – 40/125 mm do budynków przy ul.Wiśniowej 9, 11 w Bielsku-Białej” Unieważniony 20.06.2018
25. ZNP/RI/023/18 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2xDN80/180-50/140mm od punktu PN-2-5g do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 6881/2 przy ul. Siewnej w Bielsku-Białej. Rozstrzygnięty 22.05.2018
26. ZNP/RI/021/18 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 200/315 - 80/160 mm od SW-106 przy ul. Doliny Miętusiej 25 do budynków mieszkalnych wielorodzunnych przy ul. Roztoki 3, 7 i ul. Doliny Miętusiej 21, 27 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 14.05.2018
27. ZNP/RI/020/2018 Dostawa zasobników ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej do PK. „Therma” Sp. z o.o. Rozstrzygnięty 10.05.2018
28. ZNP/RI/015/18 Zakup i dostawa samochodu dostawczego Rozstrzygnięty 30.03.2018
29. ZNP/RI/006/2018 Dostawa zasobników ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej do PK. „Therma” Sp. z o.o. Zamknięty 28.02.2018
30. ZNP/RI/008/2018 Dostawa przepustnic DN mm 500 i DN 700 mm z napędem ręcznym do PK Therma Sp. z o.o. Rozstrzygnięty 20.02.2018
31. ZNP/RI/087/17 Zakup i dostawa samochodu dostawczego Unieważniony 10.01.2018
32. ZNP/RI/067/17 Zakup i dostawa samochodów osobowych Rozstrzygnięty 05.12.2017
33. ZNP/RI/072/2017 Dostawa armatury stalowej i naczyń przeponowych do P.K. Therma Sp. z o.o. Rozstrzygnięty 30.11.2017
34. ZNP/RI/070/17 Wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie Decyzji pozwolenia wodnoprawnego na istniejące przejście napowietrznej sieci ciepłowniczej 2 x DN 600 mm nad rzeką Białą w rejonie ul. Stefanii Sempołowskiej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 30.11.2017
35. ZNP/RI/069/17 Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie Decyzji pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód technologicznych i wód opadowych z istniejących komór ciepłowniczych KS4, KS5, KE2-21, KN20-8 w Bielsku – Białej Rozstrzygnięty 24.11.2017
36. ZNP/RI/068/17 Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego odwodnienia naziemnej komory ciepłowniczej PS-30 w rejonie ulicy Komorowickiej do rzeki Biała w Bielsku – Białej wraz z wykonaniem operatu wodnoprawnego oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu i odprowadzenie wód technologicznych i wód opadowych z naziemnej komory ciepłowniczej PS-30 w rejonie ulicy Komorowickiej do rzeki Biała w Bielsku – Białej Rozstrzygnięty 24.11.2017
37. Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN40/125 – 32/125mm do obiektów Pogotowia Ratunkowego przy ul. Emilii Plater w Bielsku-Białej Unieważniony 1.09.2017 r
38. Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 65/160 – 32/125mm do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Robotniczej 2, 4, 6 w Bielsku-Białej Unieważniony 1.09.2017 r
39. ZNP/RI/046/17 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN 65/160-50/140 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 25.08.2017
40. ZNP/RI/038/17 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 40/125 do budynku hotelowego przy ul. Piwowarskiej 6 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 24.07.2017
41. ZNP/RI/037/2017 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 40/125 do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bartniczej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 18.07.2017
42. ZNP/RI/036/2017 Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 100/225 – 40/125 mm do kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Starzyńskiego w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 18.07.2017
43. ZNP/RI/033/2017 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN65/160-50/140mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego „B” przy ul. Zwierzynieckiej w Bielsku-Białej oraz budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 150/250-100/225mm w rejonie ul. Zwierzynieckiej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 03.07.2016
44. ZNP/RI/029/2017 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 250/400 – 40/110 mm od miejsca połączenia z siecią cieplną w rejonie ul. Norwida do punktu R4-463 przy ul. Wapiennej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Norwida 30 i ul. Wapiennej 30, 38, 40 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 21.06.2017
45. ZNP/RI/027/2017 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej na rurociągi preizolowane 2 x DN 150/280 - 25/110mm od miejsca połączenia z siecią cieplną na działce nr 375/23 do komory KS5A3 w rejonie ul. Widok w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 19.06.2017
46. ZNP/RI/020/17 Demontaż nieczynnych napowietrznych rurociągów parowych DN 500 i DN 80 w rejonie ul. E. Orzeszkowej w Czechowicach-Dziedzicache Rozstrzygnięty 08.06.2017
47. ZNP/RI/025/2017 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych w/p 2 x DN 150/280 – 40/110 mm oraz n/p 2 x DN 200/315 mm od punktu PSW-9-5h oraz komory KR3-18 w rejonie ul. Spółdzielców – Bratków do obiektu SW-318 w budynku przy ul. Brodzińskiego 25 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 07.06.2017
48. ZNP/RI/021/17 Wykonanie robót budowlanych w budynku SW-501 P.K. Therma Sp. z o.o. ul. św Jana Chrzciciela 30 w Bielsku-Biała Rozstrzygnięty 01.06.2017
49. ZNP/RI/019/17 Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN 250/400 – 40/110 mm od budynku SW-409 przy ul. Krakowskiej 43 do miejsca połączenia z siecią cieplną przy ul. Norwida w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 23.05.2017
50. ZNP/RI/018/17 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 50/140 – 40/125 mm do budynku Urzędu Celnego przy ul.Regera 32 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 08.05.2017
51. ZNP/RI/017/17 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 250/450 mm od komory KSW9 przy ul. Wodnej do punktu PSW-9-1 przy ul. Jesionowej wraz z przyłączem ciepłowniczym 2 x DN 50/140 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiśniowej 19 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 28.04.2017
52. ZNP/RI/015/17 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 50/140 – 40/125 mm do budynku Galerii Bielskiej BWA przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 26.04.2017
53. ZNP/RI/014/17 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 65/160 – 40/125 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Przekop 11 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 26.04.2017
54. ZNP/RI/007/17 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN50/125 - 25/90mm od punktu P-117-5 do budynków mieszkalnych przy ul.Boboli 11, 13, 21, 23, 25 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 28.02.2017
55. ZNP/RI/004/2017 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN80/180mm do budynku usługowo – przemysłowego przy ul. Orzeszkowej w Czechowicach - Dziedzicach Rozstrzygnięty 20.02.2017
56. ZNP/083/2017 Wykonanie budowlanego przeglądu pięcioletniego obiektów P.K. Therma Sp. z o.o. w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 22.02.2017
57. ZNP/RI/003/2017 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 100/225 – 50/140 mm do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Doliny Miętusiej 14, 16, 18, 20, 22 w Bielsku-Białej” Rozstrzygnięty 27.01.2017
58. ZNP/RI/047/2016 Dostawa armatury stalowej i naczyń przeponowych do P.K. Therma Sp. z o.o. Rozstrzygnięty 10.11.2016
59. ZNP/RI/076/16 Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN500/630 – 150/280mm od istniejącej sieci cieplnej preizolowanej przy ul. Widok do punktu PSW-5a przy ul. Grażyny w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 28.10.2016
60. ZNP/RI/062/16 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 125/225 – 50/140 mm do budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D przy ul.Kustronia w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 09.09.2016
61. ZNP/RI/061/16 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 100/225 – 40/125 mm od istniejącej sieci przy ul. Starzyńskiego do budynku mieszkalnego przy ul. Grondysa w Bielsku-Białej. Rozstrzygnięty 30.08.2016
62. ZNP/RI/056/16 Wymiana istniejącej sieci cieplnej preizolowanej 2 x DN 150/250 mm w rejonie ul. Gen. Hallera w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 05.08.2016
63. ZNP/RI/054/16 Przebudowa istniejącej sieci cieplnej preizolowanej w rejonie ul.Dąbrowskiego – Słowackiego wraz z wymianą kolana preizolowanego na terenie ZSEEiM oraz rozbudową komory ciepłowniczej KN24-10 w rejonie ul.Grunwaldzkiej – Słowackiego w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 22.07.2016
64. ZNP/RI/051/16 Przebudowa istniejącej sieci cieplnej preizolowanej 2 x DN 100/225 mm kolidującej z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 1251/50, 1251/48 w rejonie ul. Starzyńskiego w Bielsku-Białej wraz z budową przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 50/140 mm Rozstrzygnięty 18.07.2016
65. ZNP/RI/049/16 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN50/125mm oraz DN 50/200 – DN 25/140mm TwinPipe od punktu P-117-4 do budynków mieszkalnych przy ul. Bocianiej 16, 16a, 16b, 18a, 18b w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 19.07.2016
66. ZNP/RI/048/16 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN65/160-50/140mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kamińskiego – Kamienickiej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 13.07.2016
67. ZNP/RI/047/16 Wykonanie preizolowanej sieci cieplnej, przyłącza ciepłowniczego oraz awaryjnego usunięcia przyczyn zawilgoceń na istniejących sieciach cieplnych preizolowanych w rejonie ulicy Traugutta w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 08.07.2016
68. ZNP/RI/044/2016 Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN 100/225 – 60/140 mm od punktu PN-10-2-1-2 do komory KN10-2-4 w rejonie ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 04.07.2016
69. ZNP/RI/040/2016 Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN 300/450 – 65/140 mm od punktu PM-27 do komory KN30 przy ul.Asnyka w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 20.06.2016
70. ZNP/RI/033/2016 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 80/180 – 40/125 mm do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Doliny Miętusiej 26, 28, 30 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 06.06.2016
71. ZNP/RI/030/16 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 150/315 – 125/250 mm od punktu PSW-22 do punktu PSW-22-2 wraz z odgałęzieniami 2 x DN 65/160 – 50/140 mm do budynków mieszkalnych przy ul. Twórczej i ul. Regera 16 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 16.05.2016
72. ZNP/RI/023/2016 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 200/355 - 50/140 mm od komory KN8-2 przy ul. Krakowskiej do SW-408 przy ul. Dembowskiego 6a, SW-409 przy ul. Krakowskiej 43 oraz do budynków przy ul. Krakowskiej 23, 27 i ul. Romanowicza 6 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 18.04.2016
73. ZNP/RI/019/2016 Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń ( ekonomizery ) do odzyskiwania ciepła w kotłowni gazowo – olejowej przy ul. Kwiatkowskiego 71b w Bielsku- Białej Rozstrzygnięty 10.05.2016
74. ZNP/RI/018/2016 Demontaż nieczynnego rurociągu parowego 1xDN500mm wraz z rurociągiem kondensatu 1x250mm, zamontowanych pod gzymsem mostu nad rzeką Białą w ciągu ul. Leszczyńskiej w Bielsku-Białej. Rozstrzygnięty 31.03.2016
75. ZNP/RI/017/2016 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku grupowej stacji wymienników ciepła SW-320 przy ul. Tańskiego 56 w Bielsku-Białej. Rozstrzygnięty 31.03.2016
76. ZNP/RI/011/2016 Zakup samochodu marki Peugeot do P.K. Therma Sp. z o.o. Rozstrzygnięty 29.02.2016
77. ZNP/RI/010/2016 Dostawa przepustnic Dn 350 i Dn 500 z napędem ręcznym i króćcami do spawania Rozstrzygnięty 26.02.2016
78. ZNP/RI/006/2016 Dostawa przepustnic kołnierzowych DN 500 firmy Pentair Rozstrzygnięty 12.02.2016
79. ZNP/RI/080/15 Zakup samochodów marki Peugeot Rozstrzygnięty 17.11.2015
80. ZNP/RI/078/15 Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 100/225 – 50/140 mm do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul.Siewnej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 09-11-2015
81. ZNP/RI/069/15 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych LOGSTOR 2 x DN 150/280 - 40/125 mm do obiektu produkcyjno-usługowego ZPU Rozstrzygnięty 15-09-2015
82. ZNP/RI/067/15 Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 80/180 – 50/140 mm od istniejącej sieci przy ul. Relaksowej do obiektów magazynowo-socjalno-biurowych przy ul. Wypoczynkowej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 07.09.2015
83. ZNP/RI/060/15 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 50/140 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Michałowicza 14 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 10-08-2015
84. ZNP/RI/056/15 Demontaż nieczynnego rurociągu parowego 1 x DN 450mm oraz wymiana izolacji termicznej na rurociągach sieci wodnej 2 x DN 700 mm na pionowych kompensatorach napowietrznej magistrali ciepłowniczej POŁNOC 2, w rejonie ul. Komorowickiej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 03-08-2015
85. ZNP/RI/047/15 Wykonanie robót polegających na usunięciu uszkodzeń ścian i zabezpieczeniu ich przed dalszymi zarysowaniami w budynku kotłowni gazowo-olejowej P.K. Therma Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 71 b w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 01-07-2015
86. ZNP/RI/041/15 Wykonanie modernizacji budynku SW-319, zamurowań, docieplenia, utwardzenia terenu, ogrodzenia stałego działki nr 367/26 przy ul.Czwartaków 6 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 01-07-2015
87. ZNP/025/2015 Wykonanie okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego elementów obiektów ciepłowniczych liniowych (sieci ciepłownicze wysokoparametrowe) P.K. Therma Sp. z o.o. Rozstrzygnięty 30-06-2015
88. ZNP/RI/040/15 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 65/160 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Starobielskiej 1 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 03-06-2015
89. ZNP/RI/039/15 Roboty montażowe instalacji technologicznej przepompowni sieciowej wraz z budową sieci cieplnej preizolowanej 2 x DN 200/315 mm przy ul.Ks. Londzina 17c w Bielsku- Białej Rozstrzygnięty 02-06-2015
90. ZNP/RI/038/15 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 200/355 ? 150/280 mm od istniejącej sieci przy ul.1 Dywizji Pancernej do budynku hali produkcyjno-magazynowej Industrial Center Sp. z o.o. przy ul. Rudawka w Bielsku-Białej ETAP ? 2 odcinek od Z-21 do załomu Z-32 oraz od załomu Z-34 do załomu Z-37 Rozstrzygnięty 25-05-2015
91. ZNP/RI/031/15 Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 200/355 150/280 mm od istniejącej sieci przy ul.1 Dywizji Pancernej do budynku hali produkcyjno-magazynowej Industrial Center Sp. z o.o. przy ul. Rudawka w Bielsku-Białej : ETAP 1 odcinek od odgałęzienia OD-1 do załomu Z-21 Rozstrzygnięty 25-05-2015
92. ZNP/RI/035/15 Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN 300/450mm od komory KN24 przy ul.Traugutta do komory KN26 przy ul.Żeromskiego wraz z przyłączami ciepłowniczymi 2 x DN 50/140 ? 32/125 mm do budynków przy ul.Żeromskiego 11 i ul.Piastowskiej 14 w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 18-05-2015
93. ZNP/RI/030/15 Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 100/225 - 40/110 mm od komory KN22-2-3 do komory KN22-2BE i komory KN22-2-5 w rejonie ul. Czechowickiej w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 14-05-2015
94. ZNP/RI/027/15 Demontaż nieczynnego napowietrznego rurociągu parowego DN 450 mm na odcinku od punktu PS25 zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Grażyńskiego i Mazańcowickiej w Bielsku-Białej do punktu U9 w rejonie granicy miast Bielsko-Biała oraz Czechowice- Dziedzice. Rozstrzygnięty 12-05-2015
95. ZNP/RI/024/15 Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN 600/800mm od punktu SS3 do punktu PSW-4-1 przy ul. Partyzantów w Bielsku-Białej Rozstrzygnięty 08-05-2015