Obsługa klienta

Jolanta Fudala

Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu
+ 48 33 816-74-97
 

Sławomir Klajmon

Zastępca Kierownika Działu Sprzedaży i Marketingu
+ 48 33 812-82-83


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
Osobiście w godzinach pracy Spółki tj. od 7:00 do 15:00 lub pisemnie