Strona główna

Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Michała Grażyńskiego 108
43-300 Bielsko-Biała

Centrala: + 48 33 812-20-21 do 23
Zarząd Spółki - sekretariat:
+ 48 33 812-20-24

 

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000081135
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.764.000,00 zł
NIP: 547-017-19-02
REGON: 071011296
 
Numer konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. 83 1050 1070 1000 0001 0004 0344