Przetargi

Temat: Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 125/225 – 50/140 mm do budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D przy ul.Kustronia w Bielsku-Białej
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/062/16
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 09.09.2016
Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych
2 x DN 125/225 – 50/140 mm do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
A, B, C, D przy ul.Kustronia w Bielsku-Białej

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Dokumentacja Techniczna rys 10
rys 09
rys 08
rys 07
rys 06_4
rys 06_3
rys 06_2
rys 06_1
rys 05
rys 04_2
rys 04_1
rys 03_2
rys 03_1
rys 02_4
rys 02_3
rys 02_2
rys 02_1
rys01_2
rys 01_1
Zał nr 5a - projekt wykonawczy budowy sieci cieplnej
Zał nr 6.2 Przedmiar robót
Zał nr 6.1 Przedmiar robót
Zał nr 8 - Wytyczne do układania kabli oraz montażu muf
Zał nr 9 - Wytyczne płukania sieci
Zał nr 10 - Wytyczne dla Geodetów
Zał nr 11 - Wykaz materiałów powierzonych
Formularze i wzór umowy Zał nr 7 - wykaz usług (robót) nie ujętych w przedmiarze robót
Zał nr 3 - Wzór Umowy
Zał nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
Zał nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy
Wyniki przetargu
Pliki do pobrania: Ogłoszenie wyników