Przetargi

Temat: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku grupowej stacji wymienników ciepła SW-320 przy ul. Tańskiego 56 w Bielsku-Białej.
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/017/2016
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 31.03.2016
Treść:

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku grupowej stacji wymienników

ciepła SW-320 przy ul. Tańskiego 56 w Bielsku-Białej.

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nie podlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. tekst jednolity – Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami ( art. 4 punkt 8 ustawy ).

 

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: SIWZ
Zapytania i odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi
Załączniki do zapytań zdjęcie dachu od wewnątrz
Zdjęcie budynku stacji
Załączniki do SIWZ Zał nr 4 - Wymagania Techniczne
Zał nr 1 Formularz Oferty
Zał nr 3 Projekt Umowy
Zał nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy