Przetargi

Temat: Dostawa przepustnic kołnierzowych DN 500 firmy Pentair
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: dostawa
Nr. postępowania: ZNP/RI/006/2016
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 12.02.2016
Treść:


Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Dostawę przepustnic kołnierzowych DN 500 firmy Pentair

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o  Regulamin udzielania zamówień publicznych nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Załączniki do OIWZ Zał nr 6 Rysunek
Zał nr 5 Wytyczne
Zał nr 4 Projekt Umowy
Zał nr 3 Formularz asortymentowo-cenowy
Zał nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy