Przetargi

Temat: Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 100/225 - 40/110 mm od komory KN22-2-3 do komory KN22-2BE i komory KN22-2-5 w rejonie ul. Czechowickiej w Bielsku-Białej
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/030/15
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 14-05-2015
Treść:

ZNP/RI/030/15                            Bielsko – Biała, dnia 30.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na

„Budowę sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2xDN100/225-40/110mm od komory KN22-2-3 do komory KN22-2BE i komory KN22-2-5 w rejonie ul. Czechowickiej      w Bielsku-Białej”

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o  Regulamin udzielania zamówień publicznych nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Zmiany SIWZ: Zmiany w OIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
Projekt Wykonawczy Rysunek 07_2
Rysunek 07_1
Rysunek 06_2
Rysunek 06_1
Rysunek 05
Rysunek 04
Rysunek 03_1
Rysunek 03
Rysunek 02_2
Rysunek 02_1
Rysunek 01
Projekt Wykonawczy
ZUD
Projekt Budowlany Schemat linii kablowej
Mapa do celów projektowych
Inwentaryzacja zieleni
Profil Podłużny
Projekt Budowlany
ZUD
Przedmiar Robót Dodatkowe pozycje do przedmiary robót
Zał nr 6 - Przedmiar robót
Wzór Umowy i Formularze Wykaz materiałów do demontażu
Zał nr 10 - Wytyczne dla Geodetów
Zał nr 9 - Wytyczne płukania sieci
Zał nr 8 - Wytyczne do układania kabli oraz montażu muf
Zał nr 3 - Wzór Umowy
Formularz oferty z załącznikami