Przetargi

Temat: Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 50/140 – 40/125 mm do budynku Galerii Bielskiej BWA przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/015/17
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 26.04.2017
Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Budowę przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych
2 x DN 50/140 – 40/125 mm do budynku Galerii Bielskiej BWA

przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej”

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Dokumentacja Techniczna Zał nr 10 - Wytyczne dla Geodetów
Zał nr 9 - Wytyczne płukania sieci
Zał nr 8 - Wytyczne do układania kabli oraz montażu muf
mapa ewidencyjna
rys 11
rys 10
rys 09
rys 08
rys 07
rys 06
rys 05
rys 04
rys 03
rys 02
rys 01
Zał nr 6 - Przedmiar robót
Zał nr 5 - Projekt budowy przyłącza ciepłowniczego
Formularze i wzór umowy Zał nr 7 - wykaz usług (robót) nie ujętych w przedmiarze robót
Zał nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
Zał nr 3 - Wzór Umowy
Zał nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy
Wyniki przetargu
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o wynikach przetargu