Przetargi

Temat: Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN 100/225 – 60/140 mm od punktu PN-10-2-1-2 do komory KN10-2-4 w rejonie ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/044/2016
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 04.07.2016
Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Przebudowę istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane
2 x DN 100/225 – 60/140 mm od punktu PN-10-2-1-2 do komory KN10-2-4
w rejonie ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej”

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Dokumentacja Techniczna rys 11
rys 10
rys 09
rys 08
rys 07
rys 06_2
rys 06_1
rys 05
rys 04
rys 03
rys 02
rys 01 PZT
rysunek 00 odpowietrzenia
Zał nr 6 - Przedmiar robót
Zał nr 5 Projekt wykonawczy przebudowy sieci cieplnych
Formularze i wzór umowy Zał nr 10 - Wytyczne dla Geodetów
Zał nr 9 - Wytyczne płukania sieci
Zał nr 8 - Wytyczne do układania kabli oraz montażu muf
Zał nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy
Zał nr 7 - wykaz usług (robót) nie ujętych w przedmiarze robót
Zał nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
Zał nr 3 - Wzór Umowy
Wyniki przetargu
Pliki do pobrania: Ogłoszenie wyników