Przetargi

Temat: Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 200/355 - 50/140 mm od komory KN8-2 przy ul. Krakowskiej do SW-408 przy ul. Dembowskiego 6a, SW-409 przy ul. Krakowskiej 43 oraz do budynków przy ul. Krakowskiej 23, 27 i ul. Romanowicza 6 w Bielsku-Białej
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/023/2016
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 18.04.2016
Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 "Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 200/355 - 50/140 mm od komory KN8-2 przy ul. Krakowskiej do SW-408 przy ul. Dembowskiego 6a, SW-409 przy ul. Krakowskiej 43 oraz do budynków przy ul. Krakowskiej 23, 27 i ul. Romanowicza 6 w Bielsku-Białej"

 

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o  Regulamin udzielania zamówień publicznych nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Zmiany SIWZ: Zmiana OIWZ: Wadium
Informacja Informacja dla wykonawcow
Projekt Wykonawczy PW Opis wykonawczy
PW krakowska komory
PW 11
PW 10
PW 09
PW 08
PW 06_4
PW 06_3
PW 06_2
PW 06_1
PW 05
PW 04
PW 03
PW 02_3
PW 02_2
PW 02_1
PW 01
Projekt budowlany PB Krakowska opis bud.aktualny cz3
PB Krakowska opis bud.aktualny cz2
PB Krakowska opis bud.aktualny cz1
PB mapa ewidencyjna
PB 05
PB 04
PB 03_3
PB 03_2
PB 03_1
PB PZT 02
PB 01
Dokumetacja techniczna Umowa stron
Pozwolenie
Zał nr 6 - Przedmiar robót
Zał nr 10 - Wytyczne dla Geodetów
Zał nr 9 - Wytyczne płukania sieci
Zał nr 8 - Wytyczne do układania kabli oraz montażu muf
Wzór umowy Zał nr 3 - Wzór Umowy
Formularz ofertowy z oświadczeniami Zał nr 1 Formularz Oferty
Zał nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Zał nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
Zał nr 7 - wykaz usług (robót) nie ujętych w przedmiarze robót
Wyniki przetargu
Pliki do pobrania: Ogłoszenie wyników