Przetargi

Temat: Zakup samochodów marki Peugeot
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: dostawa
Nr. postępowania: ZNP/RI/080/15
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 17.11.2015
Treść:

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Zakup samochodów marki Peugeot

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o  Regulamin udzielania zamówień publicznych nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Zmiany SIWZ: Zmiana OIWZ: zmiana terminu wykonania zamówienia
Załączniki do OIWZ Projekt Umowy
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Oświadczenie Wykonawcy
Formularz Asortymentowo-Cenowy
Formularz Ofertowy