Przetargi

Temat: Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych LOGSTOR 2 x DN 150/280 - 40/125 mm do obiektu produkcyjno-usługowego ZPU
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/069/15
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 15-09-2015
Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.
43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,
tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na

Budowę przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych LOGSTOR
2 x DN 150/280 - 40/125 mm do obiektu produkcyjno-usługowego ZPU "WAZMET" Sp. z o.o. przy ul. Strażackiej 39 w Bielsku-Białej

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o  Regulamin udzielania zamówień publicznych nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.
 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Dokumentacja Techniczna Rysunek 09
Rysunek 08
Rysunek 07
Rysunek 06_2
Rysunek 06_1
Rysunek 05
Rysunek 04
Rys 03_2
Rysunek 03_1
Rysunek 02
Własności
Uzgodnienia branżowe
Rys 1 - PZT
Projekt Przyłącza
Przedmiar robót
Formularze, oświadczenia i wzór umowy Zał nr 7 - wykaz usług (robót) nie ujętych w przedmiarze robót
Zał nr 10 - Wytyczne dla Geodetów
Zał nr 9 - Wytyczne płukania sieci
Zał nr 8 - Wytyczne do układania kabli oraz montażu muf
Zał nr 3 - Wzór Umowy
Formularz oferty z załącznikami - Zał nr 1,2,4