Przetargi

Temat: Wykonanie modernizacji budynku SW-319, zamurowań, docieplenia, utwardzenia terenu, ogrodzenia stałego działki nr 367/26 przy ul.Czwartaków 6 w Bielsku-Białej
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/041/15
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 01-07-2015
Treść:

Bielsko – Biała, dnia 18.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na

Wykonanie modernizacji budynku SW-319, zamurowań, docieplenia, utwardzenia terenu, ogrodzenia stałego działki nr 367/26 przy ul.Czwartaków 6 w Bielsku-Białej

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o  Regulamin udzielania zamówień publicznych nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Załączniki do OIWZ Zał nr 4 - Dokumentacja projektowa z przedmiarem robót
Zał nr 3 - Wzór Umowy
Zał nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy