Przetargi

Temat: Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 65/160 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Starobielskiej 1 w Bielsku-Białej
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/040/15
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 03-06-2015
Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na

Budowę przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych   2 x DN 65/160 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Starobielskiej 1           w Bielsku-Białej

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o  Regulamin udzielania zamówień publicznych nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Dokumentacja Techniczna Zał nr 9 - Wytyczne dla Geodetów
Zał nr 8 - Wytyczne płukania sieci
Zał nr 7 - Wytyczne do układania kabli oraz montażu muf
Mapa ewidencyjna
Rysunek 11
Rysunek 10
Rysunek 09
Rysunek 08
Rysunek 07
Rysunek 06
Rysunek 05
Rysunek 04
Rysunek 03
Rysunek 02
Rysunek 01
Zał nr 5 - Przedmiar robót
Zał nr 4 - Projekt budowy przyłacza ciepłowniczego
Zał nr 10 - Wykaz materiałów przewidzianych do demontażu
Wzór Umowy i Formularze Zał nr 6 - wykaz usług (robót) nie ujętych w przedmiarze robót
Zał nr 1 i 2 - Formularz Ofertowy i Oświadczenie Wykonawcy
Zał nr 3 - Wzór Umowy