Przetargi

Temat: Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 200/355 ? 150/280 mm od istniejącej sieci przy ul.1 Dywizji Pancernej do budynku hali produkcyjno-magazynowej Industrial Center Sp. z o.o. przy ul. Rudawka w Bielsku-Białej ETAP ? 2 odcinek od Z-21 do załomu Z-32 oraz od załomu Z-34 do załomu Z-37
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/038/15
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 25-05-2015
Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na

„Budowę przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 200/355 – 150/280 mm od istniejącej sieci przy ul.1 Dywizji Pancernej do budynku hali produkcyjno-magazynowej Industrial Center Sp. z o.o. przy ul. Rudawka w Bielsku-Białej ETAP – 2 odcinek od Z-21 do załomu Z-32 oraz od załomu Z-34 do załomu Z-37”

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o  Regulamin udzielania zamówień publicznych nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Zmiany SIWZ: Zmiany we Wzorze Umowy
Dokumentacja Techniczna Decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad
Zestawienie materiałów
Projekt Przyłącza
Mapa ewidencyjna
Rysunek 13
Rysunek 12
Rysunek 11
Rysunek 10
Rysunek 08
Rysunek 07 Rysunek Typowy
Rysunek 05 Telemetria
Rysunek 04 Alarm
Rysunek 03 schemat montażowy
Rysunek 02_3
Rysunek 02_2
Mapa do celów projektowych
Przedmiar robót przyłącze ciepłownicze
Wzór Umowy i Formularze Zał nr 9 - Wytyczne płukania sieci
Zał nr 10 - Wytyczne dla Geodetów
Zał nr 8 - Wytyczne do układania kabli oraz montażu muf
Zał nr 7 - wykaz usług (robót) nie ujętych w przedmiarze robót
Zał nr 4 - wykaz wykonanych robót budowlanych
Zał nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy
Zał nr 3 - Wzór Umowy