Przetargi

Temat: Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN 300/450mm od komory KN24 przy ul.Traugutta do komory KN26 przy ul.Żeromskiego wraz z przyłączami ciepłowniczymi 2 x DN 50/140 ? 32/125 mm do budynków przy ul.Żeromskiego 11 i ul.Piastowskiej 14 w Bielsku-Białej
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/035/15
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 18-05-2015
Treść:

ZNP/RI/035/15                            Bielsko – Biała, dnia 08.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na

„Przebudowę istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN 300/450mm od komory KN24 przy ul.Traugutta do komory KN26 przy ul.Żeromskiego wraz z przyłączami ciepłowniczymi 2 x DN 50/140 – 32/125 mm
do budynków przy ul.Żeromskiego 11 i ul.Piastowskiej 14 w Bielsku-Białej”

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o  Regulamin udzielania zamówień publicznych nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Dokumentacja Techniczna: WKU Piastowska Rysunek 10
Rysunek 09
Rysunek 08
Rysunek 07
Rysunek 06
Rysunek 05
Rysunek 04
Rysunek 03
Rysunek 02
Mapa do celów projektowych
Projekt Przyłącza
Dokumentacja Techniczna: Traugutta-Żeromskiego Rysunek 11
Rysunek 10
Rysunek 09
Rysunek 08
Rysunek 07_4
Rysunek 07_3
Rysunek 07_2
Rysunek 07_1
Rysunek 06_2
Rysunek 06_1
Rysunek 05
Rysunek 04
Rysunek 03
Rysunek 02_2
Rysunek 02_1
Mapa ewidencyjna
Mapa do celów projektowych
Projekt Przebudowy
Przedmiar Robót i wytyczne Zał nr 11 - Wykaz materiałów przewidzianych do demontażu
Zał nr 10 - Wytyczne dla Geodetów
Zał nr 9 - Wytyczne płukania sieci
Zał nr 8 - Wytyczne do układania kabli oraz montażu muf
Zał nr 6 - Przedmiar robót
Wzór Umowy i Formularze Formularz oferty z załącznikami - Zał nr 1,2,4
Wykaz usług nie ujętych w przedmiarze robót - Zał nr 7
Zał nr 3 - Wzór Umowy