Przetargi

Temat: Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN65/160-50/140mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mieszka I 36c w Bielsku-Białej
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/052/18
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 23.07.2018
Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Budowę przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN65/160-50/140mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mieszka I 36c
w Bielsku-Białej

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: SIWZ
Załączniki do SIWZ Rys 11
Rys 10
Rys 09
Rys 08
Rys 07
Rys 06_2
Rys 06_1
Rys 05
Rys 04
Rys 03_2
Rys 03_1
Rys 02
Rys 01
Mapa ewidencyjna
Zał nr 12 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w P.K. Therma Sp. z o.o.
Zał nr 11 - Umowa powierzenia danych osobowych
Zał nr 10 - Wytyczne dla Geodetów
Zał nr 9 - Wytyczne płukania sieci cieplnej
Zał nr 8 - Wytyczne układania kabli oraz montażu muf
Zał nr 7 - Zestawienie materiałów dostarczanych przez Zamawiającego
Zał nr 6 - Przedmiar robót
Zał nr 5 - Projekt przyłącza ciepłowniczego
Zał nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
Zał nr 3 - Wzór Umowy
Zał nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Zał nr 1 - Formularz ofertowy
Wyniki przetargu
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o wyniku postępowania