Przetargi

Temat: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 200/355mm w rejonie ul. Akademii Umiejętności - Jutrzenki w Bielsku-Białej
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/044/18
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 16.07.2018
Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 200/355mm  w rejonie ul. Akademii Umiejętności - Jutrzenki w Bielsku-Białej”

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Załączniki do OIWZ Uzgodnienia
Rys 06
Rys 05
Rys 04
Rys 03
Rys 02
Rys 01
Zał nr 11 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w P.K. Therma Sp. z o.o.
Zał nr 10 - Umowa powierzenia danych osobowych
Zał nr 9 - Wytyczne dla Geodetów
Zał nr 8 - Wytyczne płukania sieci cieplnej
Zał nr 7 - Wytyczne układania kabli oraz montażu muf
Zał nr 6.2 - Przedmiar robót komory ciepłowniczej
Zał nr 6.1 - przedmiar robót sieci cieplnej
Zał nr 5.2 - Projekt budowlano-wykonawczy komory ciepłowniczej
Zał nr 5.1 - Projekt wykonawczy budowy sieci cieplnej
Zał nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
Zał nr 3 - Wzór Umowy
Zał nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Zał nr 1 - Formularz ofertowy
Wyniki przetargu
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o wyniku postępowania