Przetargi

Temat: „Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN65/160 mm w rejonie ul. Stażystów na terenie Osiedla Komorowice w Bielsku-Białej”
Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/033/18
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 25.06.2018
Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU                         

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z o. o.

43-300 Bielsko-Biała, ul.Michała Grażyńskiego 108

Tel. (33) 8122021 fax (33) 8122024

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

"Budowę osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 65/160 mm w rejonie ul. Stażystów na terenie Osiedla Komorowice w Bielsku-Białej"

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych 
niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Formularze i wzór umowy Zał. nr 12 Klauzula informacyjna dot.ochrony danych
Zał. nr 11 Umowa powierzenia danych osobowych
Zał. nr 7 Wykaz usług (robót) nieujętych
Zał. nr 4 Wykaz wykonanych robót
Zał. nr 3 Umowa
Zał. nr 2 Oświadczenie wykonawcy
Zał. nr 1 Formularz oferty
Dokumentacja techniczna Zał. nr 10 Wytyczne dla geodetów
Zał. nr 9 Instrukcja płukania sieci
Zał. nr 8 Wytyczne układania kablii
Zał. nr 6 Przedmiar robót
Zał. 5 Opis wykonawczy
Zał. 05 08
Zał. 05 07
Zał. 5 06
Zał. 5 05
Zał. 5 04
Zał. 5 03
Zał. 5 02
Zał. nr 5 01
Wyniki przetargu
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o wyborze oferty