Przetargi

Temat: Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie Decyzji pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód technologicznych i wód opadowych z istniejących komór ciepłowniczych KS4, KS5, KE2-21, KN20-8 w Bielsku – Białej
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Nr. postępowania: ZNP/RI/069/17
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 24.11.2017
Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie Decyzji pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód  technologicznych i wód opadowych  z istniejących komór ciepłowniczych KS4, KS5, KE2-21, KN20-8 w Bielsku – Białej.

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Zapytania i odpowiedzi: Odpowiedz na zapytanie w sprawie posiadania poprzednich operatów
Załączniki do OIWZ Zał nr 1 - Formularz Ofertowy
Zał nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Zał nr 3 - Wzór Umowy
Zał 4a Parametry wody technologicznej
Zał 4b Parametry wody technologicznej
Zał 4c Parametry wody technologicznej
Zał 4d Parametry wody technologicznej
Zał 5a
Zał 5b
Zał 5c Mapa
Zał 5d Mapa
Wyniki przetargu
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o wynikach przetargu
Komentarz:

Bielsko- Biała, dnia 29. 11. 2017 r.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 108

 

oznaczenie postępowania: ZNP/RI/069/17

 

Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie Decyzji pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód  technologicznych i wód opadowych  z istniejących komór ciepłowniczych KS4, KS5, KE2-21, KN20-8 w Bielsku – Białej.

 

1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Środowisko Plus Kąkol i Pietrzak Sp.J.

ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-074 Zielona Góra

 

Oferta nie podlega odrzuceniu i zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert (najniższa cena) otrzymała 100 pkt i jest ofertą najkorzystniejszą.

 

2. Zestawienie złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z oceną punktową      ( za 4 zadania łącznie):

 

Nr

Nazwa/firma Wykonawcy

Ocena punktowa

1

Engepro Sp. z.o.o.

00-511 Warszawa ul. Nowogrodzka 31

57,74 %

2

Środowisko Plus Kąkol i Pietrzak Sp. J.

65-074 Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 7/5

100%

3

Biuro Inżynierskie AXIS Tomasz Abel

50-537 Wrocław ul. Wambierzycka 16/9

51,96%

4

Ekoventus Pracownia Analiz Środowiskowych Sp.J.

65-155 Zielona Góra ul. Dekoracyjna 3

63,63%

5

JARS Sp. z o.o..

Łajski ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo

56,69%

6

WCI Technologie Sp. z o.o.

42-595 Siemonia ul. Tadeusza Kościuszki 80

33,89%

7

Hydrogeotechnika Sp. z o.o.

25-116 Kielce ul. Piotra Ściegiennego 262 A

31,18%

8

Instytut Techniki Górniczej Komag

44-101 Gliwice ul. Pszczyńska 37

48,71%

9

E-L Sernice serwis ekologiczny i logistyka

71-885 Szczecin ul. Bernardyńska 5

53,75%

10

Echo Energy and Safety Sp. z o.o..

05-804 Pruszków ul. Działkowa 46/9

31,46%