Przetargi

Temat: Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 40/125 do budynku hotelowego przy ul. Piwowarskiej 6 w Bielsku-Białej
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/038/17
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 24.07.2017
Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 40/125 do budynku hotelowego przy ul.  Piwowarskiej 6 w Bielsku-Białej”

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Dokumentacja Techniczna Zał nr 10 - Wytyczne dla Geodetów
Zał nr 9 - Wytyczne płukania sieci
Zał nr 8 - Wytyczne do układania kabli oraz montażu muf
warunki techniczne i uzgodniania branżowe
rys 10
rys 09
rys 08
rys 07
rys 06
rys 05
rys 04
rys 03
rys 02
Rys 01 PZT
Mapa ewidencyjna
Zał nr 6 - Przedmiar robót
Zał nr 5 Projekt przyłacza ciepłowniczego
Formularze i wzór umowy Zał nr 7 - wykaz usług (robót) nie ujętych w przedmiarze robót
Zał nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
Zał nr 3 - Wzór Umowy
Zał nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy
Wyniki przetargu
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o wynikach przetargu